10%
تخفیف

آموزش بایوفیدبک (پسخوراند زیستی) مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
2,700,000 تومان

این دوره به شما کمک می کند تا مبانی تئوری و نظری بایوفیدبک (پسخوراند زیستی) را بیاموزید.

90
2,700,000 تومان
20%
تخفیف

آموزش مهارتهای زندگی

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان

در این دوره آموزشهای مرتبط برای آموزش مهارتهای زندگی، در اختیار شما قرار گرفته است.

28
600,000 تومان
20%
تخفیف

آموزش مهارتهای فرزندپروری

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

37
600,000 تومان
10%
تخفیف

آموزش نوروفیدبک (پسخوراند عصبی) مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
2,700,000 تومان

در این دوره

26
2,700,000 تومان
10%
تخفیف

برنامه مبتنی بر پذیرش و تعهد در ورزش

بدون امتیاز 0 رای
2,700,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

7
2,700,000 تومان
20%
تخفیف

دوره مقاله نویسی

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

44
1,200,000 تومان
17%
تخفیف

دوره نوروفیدبک پیشرفته (کلینیکال کیو)

بدون امتیاز 0 رای
3,750,000 تومان

کلینیکال کیو روشی برای تشخیص اختلال های روانشناختی با استفاده از امواج مغزی است.

185
3,750,000 تومان
17%
تخفیف

نقشه مغزی و QEEG

بدون امتیاز 0 رای
3,750,000 تومان

نقشه مغزی یا الکتروانسفالوگرافی کمی (QEEG) یک ابزار تشخیصی است که با استفاده از پردازش نوار مغزی یا EEG میزان فعالیت الکتریکی را در قسمت های مختلف مغز اندازه می گیرد. با استفاده از QEEG  می توان عملکرد مغز را بررسی کرد و  مشخص نمود که فعالیت الکتریکی در کدام نواحی مغز کم و زیاد شده است و بدین ترتیب نقاط ضعف و قدرت و مشکلات (اختلالات) مغزی بر ما آشکار می شود.

14
3,750,000 تومان
20%
تخفیف

هدف گزینی در ورزش

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

5
600,000 تومان