استادهای گرامی زیر همکاران مؤسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران، اعضای هیئت تحریریه و مشاوران آماری و علمی مجله عصب روانشناسی بالینی ورزشی هستند.
اعضای هیئت تحریریه
دکتر علی‌رضا آقایوسفی
دانشیار روانشناسی
دانشگاه پیام نور
arayeh1100gmail.com
پروفسور عبدالله امیدی
استاد روانشناسی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
abomidi20yahoo.com
دکتر سمیه انتظاری
استادیار روانشناسی
مؤسسه عصب‌روانشناسی بالینی ورزشی تهران
somayeentezarigmail.com
دکتر علی‌رضا بهرامی
دانشیار روانشناسی ورزش
گروه روان‌شناسی ورزش، دانشگاه اراک
afbahramyyahoo.com
پروفسور حمیدرضا جمیلیان
استاد روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
mjamilianyahoo.com
دکتر عباسعلی حسین خانزاده
دانشیار روانشناسی کودکان استثنائی
گروه روان‌شناسی دانشگاه گیلان
abbaskhanzadegmail.com
دکتر مهدی سلیمانی
استادیار روانشناسی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
msoleimani24gmail.com
دکتر ناصر صبحی قراملکی
دانشیار روانشناسی
گروه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سیدمحمدرضا علوی‌زاده
استادیار روانشناسی
مؤسسه عصب‌روانشناسی بالینی ورزشی تهران
alavizadehsmrgmail.com
دکتر حسن غرایاق زندی
استادیار روانشناسی ورزش
دانشگاه تهران
ghzandi110ut.ac.ir
دکتر علی‌رضا محمدی آریا
استادیار روانشناسی تربیتی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
mohammadiaryayahoo.com
پروفسور فردوس مختار
استاد روانشناسی بالینی
دانشگاه پوترا مالزی
drfirdausupm.edu.my
دکتر مالک میرهاشمی
دانشیار روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
malekfd.yahoo.com
دکتر مصطفی نوکنی
استادیار روانشناسی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
hajinokaniyahoo.com

دکتر مهدی سلیمانی
استادیار روانشناسی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجید ضرغام حاجبی
دانشیار روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

مشاوران علمی
دکتر محمدرضا بیات
استادیار روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
دکتر حمید پورشریفی
دانشیار روانشناسی سلامت
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
دکتر محمود شیخ
استاد رفتار حرکتی
دانشگاه تهران
دکتر مرتضی ضیاءبخش
دکتری روان‌شناسی تربیتی
دانشگاه شهید بهشتی
دکتر شهرام مامی
استادیار روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
دکتر مسعود نصرت آبادی
دکتری روان‌شناسی
دانشگاه تهران
دکتر محمدعلی نظری
استاد علوم اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر سیدمحمد نوربخش
فوق دکتری علوم اعصاب
دانشگاه کلمبیا
پروفسور محمدکاظم واعظ موسوی
استاد فیزیولوژی حرکات ارادی
آکادمی ملی المپیک و پارالیمپیک