20%
تخفیف

آموزش مهارتهای زندگی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

در این دوره آموزشهای مرتبط برای آموزش مهارتهای زندگی، در اختیار شما قرار گرفته است.

28
200,000 تومان
10%
تخفیف

آموزش نوروفیدبک (پسخوراند عصبی) مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان

در این دوره

26
900,000 تومان
20%
تخفیف

هدف گزینی در ورزش

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

5
200,000 تومان