10%
تخفیف

آموزش بایوفیدبک (پسخوراند زیستی) مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان

این دوره به شما کمک می کند تا مبانی تئوری و نظری بایوفیدبک (پسخوراند زیستی) را بیاموزید.

90
900,000 تومان