10%
تخفیف

برنامه مبتنی بر پذیرش و تعهد در ورزش

بدون امتیاز 0 رای
2,700,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

7
2,700,000 تومان
20%
تخفیف

دوره مقاله نویسی

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

44
1,200,000 تومان