آموزش حضوری، آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال در روانشناسی

آموزش‌های کاربردی در مؤسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران

29

استاد مجرب

129

عدد دوره آموزشی

2,580

نفر ثبت‌نام در دوره

61,920

دقیقه آموزش کاربردی

دوره‌ های آموزش روانشناسی ویژه روانشناسان

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!